logoSNwhite logoSNwhite
topimg2 kontop nyhtop omtop jobbtop partntop servicetop prodtop

Om SecuritNor

Med Internett, global økonomi, og teknologi som gjør det lettere og billigere å reise enn noen gang tidligere, blir verden stadig mindre. Med denne utviklingen er det også blitt lettere å tilegne seg verdier på ulovlig vis, og å ødelegge for andre. Det blir derfor stadig viktigere for privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner å beskytte seg mot angrep som har som mål å skade eller stjele verdier. For å beskytte seg kreves kompetanse, slik at man forsvarer seg mot reelle farer, og med en kost som står i forhold til verdiene som skal beskyttes.

SecuritNor skal til tilby varer og tjenester som utfyller disse krav og behovene, og det skal gjøres ved å

  • Tilby de beste produktene og tjenestene i markedet og som er kundetilpasset og enkle å ta i bruk
  • Tilby kompetanse som du selv ikke besitter
  • Vår kundeservice skal oppleves som rask, effektiv og kompetansetung
  • Våre websider skal være ditt hjelpemiddel som også skal være kilde til informasjon til våre kunder og partnere.
  • Tilby produkter og tjenester i alle kanaler og gjennom partnerskap kunne tilby totalløsninger innen all form for sikkerhet.